Vòng cẩm thạch xanh bán nguyệt PNJ PQ521 ni 50 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ