Vòng Cẩm Thạch Xanh bản vuông mỏng nhẹ PQ8011 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ