Vòng cẩm thạch xanh bèo Ni 50-51 PQ5309 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ