Vòng cẩm thạch xanh bèo PNJ bản hẹ Ni 55-56 PQ5055 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ