Vòng cẩm thạch xanh biếc PQ528 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ