Vòng cẩm thạch xanh đậu bản lớn PQ3030 ni 58 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ