Vòng cẩm thạch xanh đậu PNJ PQ3014 ni 54 4tr6 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ