Vòng cẩm thạch xanh hoa ban PQ892 ni 49 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ