Vòng cẩm thạch xanh lá tươi bản hẹ Ni 48-49 PQ5339 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ