Vòng cẩm thạch xanh ngọc hẹ PQ531 ni 48-49 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ