Vòng cẩm thạch xanh nhạt PQ530 ni 51-52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ