Vòng cẩm thạch xanh rêu độc đáo PQ917 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ