Vòng cẩm xanh lơ đều vòng PQ3054 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ