Vòng ngọc ánh tím vân rêu PQ3106 ni 52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ