Vòng ngọc bản tròn pnj PQ381 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ