Vòng ngọc cẩm thạch cặp Uyên Ương Ni 52 PQ3040 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ

0971.730.132