VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ- 41851- Ni 60, 61 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ