Vòng NGỌC CẨM THẠCH CÓ KIỂM ĐỊNH PNJ- 61178- NI 45,5 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ