VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ-67846- Ni 53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ