VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ-87698- Ni 46 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ