VÒNG NGỌC CẨM THẠCH có kiểm định PNJ-87698- ni 47 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ