VÒNG NGỌC CẨM THẠCH CÓ KIỂM ĐỊNH PNJ-94771- NI 53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ