Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-110275 Ni 55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ