Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-110276 Ni 53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ