Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-110277 Ni 54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ