Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-110278 Ni 49 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ