Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-80129 Ni 58 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ