Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-89082 Ni 52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ