Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-89105 Ni 58 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ