Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-89706 Ni 55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ