Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-89718 Ni 54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ