Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-91277 Ni 49 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ