Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-91279 Ni 48 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ