Vòng ngọc cẩm thạch Tết 2021 Ni 53-54 PQ5298 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ