Vòng ngọc cẩm thạch thiên nhiên SBJ-507170138 Ni 45 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ