Vòng ngọc cẩm thạch tròn PQ553 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ