VÒNG NGỌC CẨM THẠCH tự nhiên có kiểm định PNJ- 86751- Ni 52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ