Vòng ngọc cẩm thạch xanh nhẹ PQ556 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ

0971.730.132