Vòng ngọc cẩm thạch xanh truyền thống PNJ Ni 52-53 PQ513 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ