Vòng ngọc điểm áng vân xanh Ni 50-51 PQ5368 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ