Vòng ngọc sơn thủy vuông PNJ PQ426 ni 55,56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ