Vòng ngọc thạch trắng bản hẹ vừa PQ3056 ni 51-52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ