Vòng ngọc thạch vân xanh bay bay PQ387 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ