Vòng ngọc trắng ánh xám xanh PQ3116 ni 53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ