Vòng ngọc trắng ánh xanh PNJ PQ539 ni 50 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ

0971.730.132