Vòng ngọc trắng hẹ PQ3097 ni 51 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ