Vòng ngọc trắng phớt 2 vệt xanh PQ570 ni 50-51 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ