Vòng Ngọc Trắng Tròn Bóng ni 50-51 PQ3118 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ