Vòng ngọc tròn trắng ánh tím PQ3004 ni 58-59 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ

0971.730.132