Vòng ngọc tròn trắng trong PQ3046 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ